Zarządzamy serwisem PUIG

Kontynuujemy działania związane obsługą marketingową Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Po zorganizowaniu dwóch sympozjów oraz opracowaniu i przygotowaniu do nich materiałów informacyjno-reklamowych, przyszedł czas na kolejne wyzwania. Przeprowadzone rozmowy i wstępne ustalenia z lutego pozwoliły na podpisanie umowy na świadczenie opieki administracyjnej nad stroną internetową PUIG. Bardzo nas cieszy, że Izba obdarzyła nas swoim zaufaniem i powierzyła bardzo odpowiedzialne zadanie jakim jest bieżąca administracja i aktualizacja strony internetowej.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, od 1992 roku działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala na realizację wizji sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą.

Izba pomaga przedsiębiorcom w Polsce i na Ukrainie poprzez:

  • Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
  • Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
  • Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie

Zapraszamy do odwiedzin strony Izby.